Štítek: 2009

HF 2009

CQWW DX Contest 2009, CW Call: OL4A Operator(s): OK1FFU OK1RI OK8WW/OM2TW OM5AW OM6NM Station: OK1RF/RI Class: M/2 HP QTH: Brezina Operating Time (hrs): 48 Summary: Band QSOs Zones Countries —————————— 160: 931 27 94...

VHF 2009

MW Contest 2009 1.místo v OK v pásmu 3cm CQWW VHF Contest 2009 Call: OK1KIM Operator(s): OK1DO,OK1DTC,OK1ES,OK1HGM,OK1RI,OK1VVT Station: OK1KIM/OL4A Class: Multi-Op HP QTH: Lesna Operating Time (hrs): Summary: Band QSOs Mults 6m: 393 83...