VHF 2007

1.subregional 2007

1. subr byl v Krušných horách opravdu krušný, povedlo se zprovoznit jen několik pásem a rozdaly body. NSL v lepších časech.

2.místo v OK v pásmu 9cm
2.místo v OK v pásmu 6cm

Josef OK1ES


2.subregional 2007

OL4A 2m Za pidilvnky napíšou ti, co je jeli. 2SR je pro nás tak trošku začarovaný – všechny antény nejsou zpravidla ještě na místě. Letos rovněž tak 6x22el. Bylo zcela rozebráno a i otočná trubka ze sloupu byla od Kyrila ještě ohnutá (trubka 102/8 – ocel !!!). Stěhování do nové provozky nebylo bez problémů a ještě 10 min. před začátkem nám kompletně nefungovalo přepínání RX antén. No nějak jsme to pospravili a začali jsme s 6 anténami. (4×19 + 4×14 + 6×8 + 8×6 + 1×13 + 1×16). Po loňské zkušenosti kdy jsme neměli žádnou anténu kterou by šlo místo “velkého” 6×22 točit do úhlů 270-300 jsme tam letos dali tedy z nouze alespoň 1×16. Spojení překvapivě vcelku pěkně přibývala 1.hodina 106 QSO – i s G0KPW v solidní síle – a druhá pořád ještě 80. To nám vydrželo pouze do večera kdy jsme byly nuceni zredukovat pouze na 4 systémy – 8×6 + 1×13 jsme museli odstavit a asi hodinu jsme stáli. Po asi polovinu závodu přicházel z JZ mohutný šum v rytmu relací cca tak 59. Prověřovali jsme pouze známé “hříšníky” z minula ale z nich to žádný nebyl – kdo to páchal jsme nevyzkoumali. Celkem tedy 939 QSO a cca 335tis. Bodů. 2 QSO přes 900 km a 23 přes 800. Celkem 100 Loc. Neexistence 6×22 el způsobila “pouhých” 35 QSO z JO31 oproti běžným přes 50. Celkem však standardních 484 DL, 140 OK. Zcela šokovalo 8xSM – to jsme v normálních podmínkách nikdy ještě neudělali – že by se tam blýskalo na lepší časy ??? Pouze 29xI nevysíláním do 8×6 nebo rušení z JZ kdo ví ?. Na 2m vcelku spokojenost. Počet QSO překvapil. Jsme přesvědčeni, že “kdyby stálo a chodilo vše co má”, že bylo 1000 QSO reálných což mě v 2SR docela překvapilo, přitom podmínky se nezdály nijaké extrovní a i podle Hepburna bylo vše kolem zcela v ŠEDIVÉM.

Jirka OK1RI

2.subr na 10GHz OL4A , condx , slušné několik RS , I4XCC – S57C – SP9TTG – PI4TUE via AS a další . Asi 51 spojení a něco přes 11000 bodů , díky všem a nsl v PD .

Karel OK1JKT

Několik řádků k průběhu II. Subru na OL4A. . Jak říkáme „středobandy“ dopadly v podstatě stejně. 432 MHz tentokrát zůstalo bez povšimnutí. Jednak jsem byl celý duben na cestách a na konci dubna jsem zbyteček volného času věnoval přípravě a realizaci 16. EME a Mikrovlnného semináře. (Alespoň ten že se vydařil :-))) ) Čili shrnuto a podtrženo. 432 MHz zcela nic. 1296 MHz jsem převezl „na stojato“ jak to tady doma leží a jen stihnul realizovat nový LNA k parabole. Příjem se jevil velmi dobře a i řada spojení do PA a ON svědčila o tom, že se LNA povedl. Ve srovnání s loňským rokem by RX ještě o chloupek lepší. Problém byl, že nespínalo ovládání malého budiče a tak jsme jeli jen s TRV a budili velký konec s TH338. Celkový výkon byl tedy cca 100W out jelikož TRV ani při nejlepší vůli nehodlal odevzdat více jak 10W buzení. Výsledkem bylo, že jsme do půlnoci měli cca 45QSO. Šel jsem tedy spát a věřil že se ráno nějakým zázrakem „probudí“ i budič, jelikož kuchat jej na kopci jsem nehodlal. Stalo se. Když jsem jej nechal celou noc zapnutý a ráno zkusil zavysílat vše bylo jako obvykle. Výkon cca 500W ven z velkého PA byl ihned znát. Podařila se řada spojení a odpoledne jsme skončili na 110 QSO. Je to náš nejslabší výsledek za poslední roky. Tak snad se do PD najde nějaký čas a pokusím se lokalizovat příčinu. Jiné to bylo na 9cm. Tam bylo zařízení testováno v I. Subru a výsledek na sebe nedal dlouho čekat. Po odstranění problému s prolamujícím se spínaným zdrojem, nebyl zatím nikdy předtím testován, se vše vyřešilo a závod skončil s počtem 23QSO. Podařilo se i spojení do S5 což je náš 9cm ODX. 6cm klasika v podání Pepy OK1ES, který bojoval jak na 9cm tak na 6cm. Rovněž zde se podařilo navázat řadu pěkných QSO a skončili jsme s 22 QSO. Zdeněk OK1DFC.

10 GHz v podání Karla OK1JKT je zde: První víkend proběhl 2. subregionální závod . Pátek byl ve znamení příprav a stejně tak sobota ráno . Před závodem se mi podařilo spojení s SP9TTG – JO90 což byl pro mne nový čtverec #74 . V závodě jsem na 10 GHz udělal 51 QSO`s a něco přes 11000 bodů , několik delších spojení jako I4XCC , S57C , SP9TTG , PI4TUE a další . Výsledky budou později na webu VKVzávody . Takže díky všem za QSo a na slyšenou v Mikrovlnném závodě či Polním dnu 2007.
Karel OK1JKT

1.místo v OK v pásmu 2m
2.místo v OK v pásmu 23cm
1.místo v OK v pásmu 9cm
2.místo v OK v pásmu 6cm
1.místo v OK  v pásmu 3cm


MW Contest 2007

Ahoj všem , OL4A na mikrovlnách 13/9/6 cm jel Pepa OK1ES , pojal to cvičně protože musel mezi závoděním pracovat na přípravě stožáru pro středobandy . U mne na 3cm začal závod slibně nějakými stanicemi z jihu . V neděli jako obvykle poměrně slabota . Celkem 63 QSO a cca 14750 bodů . 24 GHz stále není pohromadě . Majáky pro 10/24 GHz jsou připraveny jen čekám než mi Ondra CDJ pošle paměti do klíčování . Díky všem za spojení a naslyšenou o PD .

7.místo v OK v pásmu 23cm
2.místo v OK v pásmu 9cm
2.místo v OK v pásmu 6cm
1.místo v OK  v pásmu 3cm

Karel OK1JKT


CQWW VHF Contest 2007

Call: OK1KIM
Operator(s): OK1DFC,OK1DO,OK1DTC,OK1HGM,OK1RI
Station: OK1KIM/OL4A
Class: Multi-Op HP
QTH: Lesna JO60RN
Operating Time (hrs): 20
Summary:
Band QSOs Mults
6m: 156 74
2m: 327 90

Total: 483 164 Total Score = 132,840

Comments:

The expectations were not very high this year since CQWW VHF is 3rd weekend and OK/OM activity contest is 3rd Sunday (already more than 40 years) and this zdar it was not the same weekend and since in the last years it gave us over 40% of 2m QSOs…..Everything was slow, on the beginning there was huge thunderstorm just 100-50km southwest of us which finaly got to us and we had to switch off in the evening earlier…..This also caused much smaller activity on the bands overall in Eu. Since the thunderstorm was moving very slowly north East, it was somewhere in JN59 on the beggining and in JO81 in the end. We could hear it „nicely“ all the time.2m: much less QSOs due to „3rd weekend/sunday issue“, thunderstorm, absolutely no special propagation; no Es, no elevated tropo nothing. Only 327 QSOs and below our standard 90 LOC. We tried Meteors in the evening and easily achived 1 QSO and than we started with RX3AGD, he written on the chat that he is getting hefty bursts from us we got only one tiny in the beggining and later nothing anly after over an hour another 2 tiny ones to conclude the QSO. On the end we found out that he had only 5W and small Yagi – FOR METEOR scatter operation !. So together only 3 QSOs this way made.

6m: Again below average propagation, ODX is this year only ZC4LI by 2384km,some obligatory EA8 did not made it this year. The ESs vere very short and weak. All the Gs and Scandinavians vere reached by Meteor operation – over 25 QSOs that mode made. Together 156 QSOs + 74 LOCs made in between our multi MW TV jam.

Good news for 6m operators all around Europe. this TV TX is going to switch off – it was oficially anounced for 2009/2010 ! Hopefully next year is the last time to fight it (OK maybe still one more).

2m: Sum of km pts.: 148 655 (compare to 240 831 from 2006, 270374 from 2005,197716 from 2004 and 152468 from 2003) average 454.6 km/QSO ODX RX3AGD in KO85IR at 1644 km – MS and LA1NNA in JO38MA at 927 km – tropo Our score this year is only 50% of previous years – so we will see. I doubt in Eu is someone close, somewhere else ????

Antennas on 2m:
6 x 22 Y (9.2 m boom)
4 x 19 Y (8.2 m boom)
6 x 8 Y (3 m boom)
8 x 6 Y (2 m boom)
4 x 14 Y (7.5m boom)
3 x 10 Y (5.5m boom)
1 x 16 Y (10 m boom)

If you sum it up you get „only“ 406 elements – 32 booms of total length 179m

2xIC756PROIII into 2pcs of DB6NT TR144H 14MHz version transverters + 7 x preamp with GaAs trans. + PPA with GS35b.

On 6m only a single 9Y-13m long @ 16m + IC7400(IC746PRO) + PPA 2xGI7B Thanks to all for QSO + 73 ! Nakonec na protest kvůli praktikám vyhodnocovatele s formátem deníku neodeslán log.

Jiri OK1RI


3.subregional – PD 2007

OL4A v JO60RN se nesl v dlouhodobých přípravách pásma 144 MHz v podání Jirky OK1RI, Tondy OK1DTC, Martina OK1HGM a Jardy OK1DSX. Více k tomuto počinu Jirka OK1RI zde:
Tradičně jenom k 2 metru. Byli jsme v podstatě QRV již v pátek večer. Během pátku jsme přidali ještě jednu anténu 16Y do 16m. Některé “multi” patřičnosti jako třeba propojovací počítačová síť začali fungovat až v neděli dopoledne…. Závod začal zcela skvěle – první 3 hodiny 293 QSO s průměrem 333km (!). Pak se to, ale začalo zpomalovat. Podmínky hodnotím jako “pod psa”. Je smutné, že každý z uplynulých 3 let máme “snad” o trošku lepší zařízení a děláme rok od roku méně. Letos tedy čistého 995 QSO s průměrem 360km, 106 LOC. Západ chodil pouze sporadicky a to velmi špatně. Například letos / vloni JO21 5 / 13; JO22 9 / 16; JO31 36 / 49; PA 26 / 46; OZ 12 / 24 atd. No nic obdobně se, jak jsme slyšeli, dařilo i ostatním. Bylo velmi málo SP stanic- ještě méně než to málo co je obvyklé ? To by nemělo být až tak záviste na podmínkách. Naopak se zřejmě blýská na lepší časy v S5 a 9A. Rušení s vyjímkou DF0MTL na CW bylo v “mezích normy”. Zmínění byť skoro 100 km daleko na SSB zcela bez problémů, na CW šum 59+30dB v rytmu klíčování + / – několik set kHz. To ostatně slyšeli v Krušnohorách asi všichni. Takže díky všem za QSO, doufám na slyšenou a doufám, že trend “poklesu” v třetím SR-PD letoškem končí.

Jirka OK1RI

PD 2007 Opačně vyšší pásma díky mojí pracovní zaneprázdněnosti strádají nedostatkem času a rukou. Kromě toho jsem spoustu již tak omezeného volného času věnoval rekonstrukci EME systému poškozeného v lednu vichřicí a tak jsem musel občas dost bojovat sám se sebou, zda vůbec něco nového připravovat a na PD vyrazit, jelikož EME je priorita číslo 1. Pro tento PD jsem si tedy vytknul jeden hlavní cíl, aktivovat OL4A po dlouhé odmlce na 13cm. Když jsem však přemýšlel, co by ještě bylo potřeba udělat, vyšel mi z toho dlouhý seznam. Připravit točení dvou antén prostřednictvím „jedné “ trubky, (rozuměj protáčení trubky v trubce) a odečítání polohy, jelikož jezdit 23 cm a 13cm na jeden „točák“ prostě nejde a je to z hlediska provozu na obou pásmech čirá bláhovost. Jako třešničku na dortu jsem si ponechal rekonstrukci PA pro pásmo 1296 MHz, který bylo třeba předělat ze „sálového“ provedení do provedení „portable“ vzhledem k jeho rozměrům a dále připravované EME expedici. Po zkušenosti z II. Subru, jsem se rozhodnul postavit rovněž úplně nový budič SSPA s předpokládaným výkonem 150W. Jenže ono se to, jak říká Jirka OK1RI, jednou větou řekne, ale již hůře se to realizuje. Začal jsem tedy 13cm, jelikož tam byl objem prací největší. Úkol zněl postavit TRV s výkonem 150W, LNA a parabolu a vše otestovat pokud možno v Mikrovlnném závodě. TRV se zdařilo postavit, LNA a feed rovněž, jen parabola trochu vázla, jelikož jsem se domluvil na výrobě novou technologií a vytvořil společně se Zdenkem OK3RM nový design a bylo potřeba doladit spoust detailů a výrobních postupů. TRV byl do Mikrovlnného závodu hotov a tak jsem na něj navázal pomocí holého feedu i několik spojení. ODX 268km s DL0GTH napovídal, že TRV jak vysílá, tak i poslouchá. Do PD však byla parabola hotova a po ověřovacím provoze dnes musím konstatovat, že „chodila“ zcela báječně. Jsem rád, že zde mohu zcela otevřeně prohlásit, že snad již v srpnu bude parabola jako stavebnice k mání na amatérském trhu. Kromě tohoto typu připravujeme ještě 2,4m a 3,2m to jen na okraj. Jak jsem psal výše pro realizaci EME expedice bylo nutno odlehčit zařízení a tím i vyvinout novou a lehkou parabolu. Vzorek v podání 180cm je zcela podařený a jak budou pokračovat větší rozměry, budu informovat na jiném místě snad již v blízké budoucnosti. Nejprve jsem tedy po návratu ze služební cesty v LZ víkend před PD dodělal SSPA budič pro 1296 MHz a otestoval jej pod plnou zátěží výkonu 150W při provoze JT65 do umělé zátěže. Budič se jevil velmi dobře a spolehlivě vydržel pracovat v tomto režimu 24 hodin, což dávalo záruku toho, že během 24 hodin v PD by měl vydržet rovněž. To posléze jeho bezchybné fungování potvrdilo. Vlastní realizace rekonstruovaného PA 1296 MHz s maximálním možným výkonem 1kW . Nutno podotknou, že přestože byla rekonstrukce dokončena ve čtvrtek v noci, během celého závodu pracoval PA zcela bezchybně. Po doplňujících úpravách byla tentokrát i velmi dobrá teplotní stabilita a na PA ani po hodině trvalého provozu nebylo nutno sahat a dolaďovat jej. Pro závod jsem zvolil maximální výstupní výkon na hodnotu okolo 800W a tento výkon PA zcela spolehlivě odevzdával po celou dobu.Dalším důležitým krokem bylo točení antén. Tuto záležitost jsem opravdu ponechal až na posledním místě a realizoval v pátek těsně před odjezdem na Lesnou. Do budoucna počítám se zvětšením anténního systému a tak mne asi komplexní přestavba včetně změny průměrů trubek nemine. No uvidíme co přinesou příští týdny.Po přečtení tohoto úvodu každý kdo něco dělal rukama pochopí, že dva dny volna před PD byly tak šibeničním termínem, že bylo ještě nutno dodělat několik drobností na kopci. Výhodou bylo, že Zdeněk junior úspěšně dokončil studium na VŠ a také druhá harmonická Jirka si udělal volno a přijel již ve středu večer do Prahy. Hned večer jsme udělali krátkou poradu, rozvrhli síly, vypili kafe, dali si panáka na zdar akce a nastavili priority. Já jsem si vlastně panáka nedal, jelikož mne čekal Ivo OK1FRI na Lesné s připravenou optickou sítí ke sváření. Takže junioři si dali večeři a začali práce na mechanice a já vyrazil na noční šichtu směr Lesná. Podařilo se provařit vlivem špatně dodaných koncovek pro multimodová vlákna jen single modovou část a tak jsem se ve 3 hodiny ráno vrátil do Prahy. Tady zatím vše běželo jak na drátkách a rozhodli jsme se jít na kutě. Budíček nastaven na 08.00 čtvrtek ráno. 5 hodin spánku sice nic moc, ale jak mi vždycky říkal jeden můj velmi dobrý kamarád když sem si stěžoval na nedostatek spánku, „Volovi stačí 5 hodin, Ty musím mít za 3 hodiny naspáno“. tak jsem si tuhle poučku přeříkal a ráno vzbudil juniory a šel vařit čaj. Zdeněk začal zpracovávat mechanické věci, Jirka sekundoval s elektřinou a já jsem to rukama kompletoval. Padlo rovněž rozhodnutí vyrobit stůl s pracovní policí, jelikož objem připraveného zařízení by se již do původního prostoru a na dva malé kuchyňské stoly nevešel. Vzhůru tedy. Ve čtvrtek ráno jsem z Kondoru přivezl nařezaný materiál a mezitím než Zdeněk dodělal první část mechaniky na PA jsem stůl svařil a vybrousil. Desku jsme svrtali a polici dodělali až v sobotu ráno na kopci. Ve čtvrtek okolo půlnoci byl hotov PA na 1296 MHz. Zbylo vyvázat drátové propojky a připojit elektřinu. Vždy když po dokončení práce na VN zdroji zapínám jistič abych to otestoval, je ve mě malá dušička. Příšerně se toho bojím a vše nejprve zakrytuju, kdyby něco řachlo. Po přepnutí do polohy „ON“ vše naskočilo, větráky větraly, ledky ledkovaly a měřáky měřákovaly. Nezbylo než zaklíčovat. Vše probíhalo hladce a po doladění dutiny měřením na odbočnici spektrálním analyzérem bylo dosaženo kýženého výkonu. Několik dalších testů jak vše funguje a 1296 MHz vypínáme a balíme. Jsou 2 hodiny ráno pátek a ubíráme se opět na kutě s tím, že budíček je opět ráno v 8 hodin, alespoň o hodinu více spánku. Ráno již rutinní snídaně a pokračujeme v přípravě. Dodělávám ovládání a box s LNA pro 2320 MHz. Následuje test celého zařízení pro 13cm a jeho zabalení. Test 13cm ovšem probíhá s provizorním kabelem jelikož nový kabel H1000 a konektory čekaly ne přesné změření délky a instalaci až na kopci, což se posléze ukázalo jako zrada nejhrubšího kalibru. Stejný test na zařízení pro 9cm a opět jeho zabalení. Již zbývá jen indikace a točení. Je pátek odpoledne a vypadá to, že harmonogram stihneme. Dodělávám regulaci otáček a indikaci polohy antén a končíme. Balení nářadí a posledních věcí znamená, že plán je splněn. Po překontrolování jestli něco nezůstalo v dílně či ham-shacku jsme okolo 21. hodiny v pátek vyrazili směr Lesná. Je pátek 23:30 a my dorážíme na Lesnou. Dvoumetrový domeček se otřásá smíchem a nálada před kontestem je v plném proudu. Postižen těžkou střevní a žaludeční virózou doprovázenou horečkou, kterou jsem si minulý týden přivezl z LZ, se do bujarého veselí nezapojuji a odvádím mikrovlnnou skupinu ke spánku. Budíček je připraven na sobotu 08:00. Snad se po třech dnech beze spánku probudíme. V okamžiku kdy se ukládáme ke spánku venku zuří větrná smršť s odhadovanou rychlostí tak okolo 100km/h. No snad se to do rána utiší, potřebujeme stavět antény. Do rána se vítr tiší jen mírně a tak začínáme stavět systém pro 13cm. Nacvičená montáž z terasy v Praze probíhá hladce. Stříhám kabely na potřebnou délku a instaluji zcela nové, z pytlíků vybalené konektory. Provádím zběžnou kontrolu šlusmetrem, zdali jsem nepřehlédnul nějaký „chlup“ v konektoru a systém jde nahoru. Mezitím doděláváme stůl a polici, abychom měli kam naskládat všechnu technologii. Zhruba okolo 12. hodiny je vše na místě a já zkouším poslechy. 23cm standard, 13cm překvapivou silou majáky na pásmu. Bohužel ale žádná stanice, která by byla QRV na testy. Všichni tyhle pidivlnky staví asi až poslední. Odbíhám provést instalaci technologie na pracoviště s 9cm pásmem. To se daří celkem snadno, jelikož vše je již odzkoušeno dvěma závody a pracuje na první našlápnutí. Odcházím ještě propojit technologii pro 432MHz. Toto pásmo je již několikátou sezónu zcela mimo můj zájem a tak jsem opět nepřipravil nic zvláštního. Na stole je FT1000MP s TRV, SSPA budič a konec s 2x3CPX800A7. Anténa 4x38el. s LNA ATF54143. Zprovoznit se však pro nedostatek času a potřeby řešit jiné věci daří 432 MHz až těsně před půlnocí a to hlavně z důvodu dohazování pro vyšší pásma. Ve 14:00 UT tedy usedá junior ke 23cm a já ke 13cm, Pepa OK1ES obsazuje 9 a 6cm, Karel OK1JKT obligátních 10GHz. Ivo OK1FRI bojuje s počítačovou sítí. Na pracovišti 23 a 13cm jedeme zatím klasiku, to je bez ON4KST. První hodiny se jeví vše dobře. Jen na 13cm žádné QSO. Zkouším volat stanice které u mne hrají 59+++ a nedostává se odpovědi. Co se proboha děje. Výkon podle vnitřní odbočnice, bohužel připojené jen pro indikaci VF out jde ven a nic nenasvědčuje žádnému problému. Že by při TX uskakoval oscilátor? Zkouším dohodu o sked s OK1KIR. Ty mě potvrzují, že jsem na kmitočtu, ale jak moucha v bandě. To je na 150W SSPA dost trabl. Letím na 432 MHz kde se nachází měřící odbočnice a klusem zpět. Po instalaci a proměření co ven, to zpátky. Co se děje? Konektory nové, kabel nový…. Bleskově dělám malý gromplainek a připojuji na rezervní kabel. PSV 1:1,2. Po instalaci gromplianu na nový kabel opět co ven to zpět. Rozebírám konektor za SSPA a hle, po odšroubování z kabelu se rozpadá na prvočinitele a uvnitř jedna část tvoří zkrat. Instaluji nový konektor a po proměření je vše o.k. Výkon jde kam patří a děláme první spojení. Ztráta 4 hodiny bude znát. Ještě že do všech svých SSPA dávám na výstup cirkulátor, který zachránil jistě PA před destrukcí. Na 23cm junior zatím pokračuje v krasojízdě. Když děláme v 19:37 OK2KKW máme o 7QSO víc. Matěj bojuje jako lev, touhle dobou jsme na něj mívali víc. Postupně přichází info z 2metru a od ostatních pásem že podmínky se stále zhoršují a není prakticky co dělat. Na 13cm se postupně daří stahovat náskok ostatních. Střídám CW s SSB a občas vedle juniorovi pomáhám s moresovkou když ho volají stanice které se nemůžou dobouchat SSB. Kolem půlnoci najednou vyskočí. Na jeho SSB výzvu přichází YU1B v nebývalé síle. Není potřeba ani telegrafovat, signál má však typické úniky, ale YU1B je za chvíli v logu. Postupně se zadrhává provoz i na našem pracovišti. U 13cm mě střídá Jirka jun. a já jdu zprovoznit 432 MHz aby se dalo dohazovat. Usedá k nim Ivo Ok1FRI a za chvíli máme na 23cm o práci postaráno. Rovněž nevydržím s nervama a pouštím po půlnoci ON4KST. Tady probíhá provoz jak o život. Škoda že chatování není moje silná stránka a nejsem štonc se vybičovat k pořádnému masírování každého, kdo se jen jako 23cm QRV ukáže. Jdu si lehnout a 13cm pracoviště zůstává prázdné. Na 23cm se střídají junioři. Zdeněk si ještě chce pořádně zazávodit než v září zmizí na dva roky do VK, kde bude pokračovat ve studiu. Slibný začátek, který podle dlouhodobých výsledků ukazoval někam ke 180 QSO, se ve finále pomalu ukazuje jako lichý. Na západ to prakticky nejde, na východ je aktivita velmi nízká. Také Karel OK1JKT nadává kudy chodí. Není to med, ale dali jsme se na vojnu a je třeba bojovat až do konce. Balím nádobíčko a jdu vařit optické kabely abychom alespoň něco nového na kopci dodělali. Neuvěřitelně si vede Ivo OK1FRI střídaný juniorem Jirkou a postupně se ke konci závodu propracovávají na číslo 294 QSO. Kdyby se jelo od začátku…. ale kdyby je kdyby. Snad se podaří dodělat některé věci z rozpracovanosti, aby se dalo opět na 432 MHz bojovat. Závod končí. Nekoná se žádný obvyklý pile-up stanic po obědě, nejsou známé firmy z PA a tak končíme na 23cm se skóre 153 QSO, což je hodně za výsledky kterých jsme dosahovali v minulých letech a i km průměr na QSO je mizerný. Na 13cm je to 40 QSO, což je náš nový rekord. Kolik by se udělalo při troše podmínek je otázka a budeme to snad mít možnost testovat v UHF kontestu. Na 9cm skóre 22 QSO a na 6cm 17 QSO. Na 144 MHz končíme s rovným číslem 1000 QSO a na 10 GHz se počítadlo zastavuje na čísle 60. Uvidíme až se sečtou body a překontrolují deníky co z toho bude. Nějaké pásmo snad vyhrajeme.

Zdeněk OK1DFC

PD 2007 – Informace od Karla OK1JKT: PD První víkend v červenci jsem se účastnil Polního dne jako OL4A (JO60rn) v 3cm pásmu . Spolu s ostatními jsme udělali nějaké přípravy před závodem , postavili ostatní pásma . Závod na 3cm pásmu nezačínal dobře , spojení přibývali pomalu a tak v sobotu jsem měl 33 spojení . Přesto jsem měl na kontě 8 spojení přes 300 km , 519 km s S57C tropo a 467 km DJ5BV via aircraft-scatter ! V neděli také jsem měl 8 spojení přes 300 km , nejdelší s Claudio I4XCC 745 km – RS , ON4SHF/p 606 km – AS a DH8AG 432 km – TR , tak , že předběžný výsledek je 60 spojení , 12900 bodů a ODX I4XCC 745 km průměr na spojení je 215 km . Díky všem za spojení a testy během závodu .

Karel OK1JKT

1. místo v OK v pásmu 2m
5.místo v OK  v pásmu 70cm
2.místo v OK v pásmu 23cm
3.místo v OK v pásmu 13cm
3.místo v OK v pásmu 9cm
4.místo v OK v pásmu 6cm
3.místo v OK v pásmu 3cm


VHF Contest 2007

Sestava stejná jako o PD s tím rozdílem, že pomocná 16Y nebyla v 16m ale již v 49m ! Kromě toho jsme kompletně zahodili náš původní systém přepínání RX antén a nahradili jej novým, snad lepším. Podmínky byly “neskvělé” a spojení sice přibývala, ale očekávali jsme že to půjde lépe. Vysoká anténa se projevila velmi pozitivně a v některých situacích “hrála” dokonce lépe než osvědčené 6x22el. No když se prach setřepal tak jsme skončili se stejným počtem QSO jako před rokem t.j. cca 1025, ale s průměrem o 20 km lepším t.j. 387km/QSO. Měli jsme částečný pocit zklamání, čekali jsme že uděláme více, ale když srovnáme co dělali jiní v porovnání s rokem 06 nebo i s letošním PD, tak to snad není tak špatné, nicméně již teď je jasné že na “bednu” v EU to letos – po třech letech v řadě – stačit nebude, čímž chci pogratulovat stanicím podle mnou očekávaného celkového pořadí HB9WW,DR9A a G8P. Díky všem za spojení a nauslyšenou příště.

Jirka OK1RI

1. místo v OK


UHF Contest 2007

8.místo v OK  v pásmu 70cm
1.místo v OK v pásmu 23cm
5.místo v OK v pásmu 13cm
8.místo v OK v pásmu 9cm
9.místo v OK v pásmu 6cm
2.místo v OK  v pásmu 3cm


A1 – Marconi Contest 2007

Nevím, jestli mám co komentovat. Začali jsme velmi pěkně, již po první hodině jsme měli 70QSO s průměrem přes 350km a v tom několik G a F přes 1000km – tedy jěstě před tím než CONDX opravdu začaly. Již pohledem na ručičky měřáků cca po jeden a půl hodině se nám to nějak nezdálo no a když zavolal Tonda 1MG že rušíme, tak jsme to začali zkoumat a zjistili fakt, že jo, že začal nakmitávat konec v DB6NT až úplně odešel. To je snad jediná věc kterou nemáme dublovanou a nebylo jak to rozumně nahradit a tak jsme si řekli – stav trvá A1 je zcela začarovaný a vklidu to vypnuli a zabalili. Tedy naslyšenou asi až příšti rok.

Celkově 30.místo v OK

Jirka OK1RI